Özel Nilüfer Yaşam Engelli Bakım Merkezi'ne Hoşgeldiniz

Ziyaret Saatleri : Pazartesi - Pazar 10.00 : 17.00
  İletişim : +90 (224) 494 17 99 tr eng

KÜLTÜR

Kultur

Bursa, M.Ö. yıllardan bu yana birçok medeniyete ve onların dinlerine beşiklik etmiş ender illerin başında gelir. İlde Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait birçok eser hala ayaktadır ve koruma altındadır. Özellikle M.S. 324 yıllarında başlayan 1563 yılına kadar 17 kez toplanmış olan ve Hıristiyanlık dini için çok önemli olan konsül toplantılarından 8 tanesi ülkemizde gerçekleştirilmiş olup, bunlardan 1. ve 7. si İznik’te yapılmıştır. İznik Hıristiyan dinince ülkemizdeki 8 kutsal hac merkezinden biri ve en önemlisidir.

2014 yılında İznik gölü içersinde 1600 yıllık bazalikanın bulunması İznik’e ayrı bir değer katmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olan Bursa siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında merkez durumunda olmuştur. Bu özelliğini İstanbul’un başkent yapılmasından sonra da devam ettiren Bursa’da birçok şair, yazar, din adamı, düşünür ve bilim adamı yaşamıştır. Bu kişiler sayesinde edebiyat ve sanat alanlarında tarihte önemli bir yere sahip olmuştur.

1330’larda yaptırılan Orhan Cami, kendisinden bir insan ömrü kadar genç komşusu Ulu Cami ile el ele şehrin göbeğini belirlemiş ve Bursa’da tarih; Hüdavendigar, Muradiye, Yeşil, Emir Sultan ve Yıldırım külliyeleriyle Uludağ’ın eteklerinde doğudan batıya doğru Samanyolu gibi yayılmıştır.

Bursa’ya, Osman ve Orhan Gazilerin Tophane’deki türbeleri şehre “bir tepeden” bakarken, yine Bursa’da medfun oğul ve torunları şehid I. Murad, talihsiz Yıldırım, ikinci kurucu Çelebi Mehmed ve Fatih’in babası II. Murad adeta gözlerinin önünde beliriverir. Derken sis dağılmaya başlar ve yanı başınızda bir başka Bursa’nın yükseldiğini fark edersiniz. Emir Sultan’ın, Musa Baba’nın, Abdal Murad’ın, Şeyh Akbıyık’ın, Niyazi Mısri’nin mahalle aralarına mevzilenmiş yatırların sırlarla örtülü manevi Bursa’sı ışıldar. Bu Bursa’nın müziğini kumruların kanat, çeşmelerin su şakırtısı ve yanık ezanlar akord eder. Bir de ahşap sokakların arasına çöreklenmiş “hazire” denilen ufak mezarlıklar.

Bursa’da yaşamış edebiyatçılardan Divan edebiyatı şairlerinden Şair Ahmet Paşa, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi, Tanzimat devri yazarlarından Ahmet Vefik Paşa, Cumhuriyet dönemi şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebiyatın bütün alanlarında ürünler veren çeşitli sanatçılar sayesinde Bursa’da zengin bir edebi birikim oluşmuştur.

82 arkeolojik sit, 31 arkeolojik anıt, 18 kentsel sit, 33 doğal sit alanı, 2 kentsel arkeolojik sit, 613 anıtsal yapı, 2543 sivil mimarlık örneği yapı, 373 doğal anıt barındıran şehridir BURSA…

Şeftalisi, Çileği, Kirazı, Ahududusu, İnciri, Zeytini, Deveci Armudu, Kestanesi… İskender Kebabı, Köftesi, Hünkâr Beğendiği, Mustafa Kemal Paşa Tatlısı, Cennet Künküsü…  Sebze ve meyve cenneti şehridir BURSA…

Doğal zenginlikler, Yeşil doku, yaşları 300 ile 1250 arasında değişen bine yakın anıt ağaç ve Şifalı kaplıcalara sahip “YEŞİL BURSA” olarak ün salan bu tarihi kent, günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok gezginin ve tarihçinin ilgisini çekmiştir. Süleyman ÇELEBİ’ nin “İşte Cennet Burası” dediği cennet BURSA…

Evliya ÇELEBİ’ nin ifadesi ile “Velhasıl, Sudan İbarettir BURSA”