Özel Nilüfer Yaşam Engelli Bakım Merkezi'ne Hoşgeldiniz

Ziyaret Saatleri : Pazartesi - Pazar 10.00 : 17.00
  İletişim : +90 (224) 494 17 99 tr eng

DEĞERLERİMİZ

Hesap verebilirlik: Kaynaklarını etkin, ekonomik,  verimli ve şeffaf bir şekilde kullanır.

Güvenilirlik: İnsan onuruna, özel hayata ve mahremiyete önem verir.

İşbirliğine açıklık: İç paydaşlarının (çalışanlar) ve dış paydaşlarının (tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar) görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet modelleri ve ürünler geliştirir ve sunar.

Hizmet alan (müşteri) odaklılık: Hizmet alanlar için değer yaratma, hizmet alanın istek, beklenti ve ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder.

Yenilikçi ve gelişime açık: Yeni bilgilere açıktır;  en iyi çözümlerle hareket etmek için inovasyon yaparak ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler.

Hak odaklılık: Sosyal yardım ve hizmetleri lütuf değil hak olarak görür.

Hukuka ve milli manevi değerlere bağlılık: İnsan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine bağlı,  milli ve manevi değerlere önem vererek hizmetlerini sunar.

Yönetim Sistemlerine İnanmışlık: Bakım Merkezi olarak faaliyetleri ve hayatı yönetmenin bir sistem işi olduğunun bilinci ile sürekli gelişen dünyamızda var olmamıza katkı sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturmanın, uygulamanın ve sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.

Verilerle Konuşmak: Üst Yönetimimiz ve çalışanları her türlü kararlarında her türlü bilgiyi kullanırlar ve gerçekleri veri analizlerinden elde edilen bilgiler yoluyla ifade etmeyi önemserler. En etkin kararların kanıta/verilere dayalı olduğunun bilincindedirler.

Tarafsızlık: Tüm bireylere eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler.